Juridik i vardagen

Det finns många svåra och komplicerade familjejuridiska frågor som man stöter på under olika skeden av sitt liv. Här finns vi till din hjälp med samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev och försäkringar som du kanske inte visste fanns.

Samboavtal

Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. De behandlar endast gemensam bostad och bohag. Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn. Genom ett samboavtal kan parterna avtala bort sambolagens regler.

Äktenskapsförord

I ett äktenskap äger och bestämmer makarna var för sig över sin egendom även om egendomen ingår i den s k giftorätten. Om man vill göra egendomen helt eller delvis till enskild gör man det genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligt och kan göras både innan man gifter sig och under äktenskapet.

Gåvobrev

Om man vill ge bort något i gåva upprättar man ett gåvobrev. Detta fungerar som ett bevis för gåvan och anger eventuella förbehåll med gåvan t ex om den inte skall ses som ett förskott på arv eller om det skall vara mottagarens enskilda egendom.